Enter your keyword

SAIRAALAFYYSIKKO
PASI LEPOLA
LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN ASIANTUNTIJA
SÄTEILYTURVALLISUUSASIANTUNTIJA
- PALVELUKSESSASI
UUSI SÄTEILYLAKI 2018 "Toiminnanharjoittajalla on oltava kirjallinen säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä, josta selviää riittävät
tiedot säteilyturvallisuusasiantuntijan ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan käytön järjestämisestä."
MIETITYTTÄÄKÖ
SÄTEILYTURVALLISUUS?
Käytä säteilyturvallisuuden ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntemusta säteilysuojelun, optimoinnin,
laadunvarmennuksen ja säteilyannosten mittaamisen suunnittelussa ja seurannassa."
TUNTUUKO TURVALLISUUSARVION
LAATIMINEN HAASTEELLISELTA?
Kysy apua säteilyturvallisuuden ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijalta!

SÄTEILYTURVALLISUUSASIANTUNTIJAN KÄYTTÄMINEN

Säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) käytetään työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. STA voi olla toiminnanharjoittajan palveluksessa tai ulkopuolinen konsultti. STA:na terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä voi toimia sairaalafyysikko.

LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN ASIANTUNTIJA

Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa (LFA) on käytettävä altistuksen kohteena olevan henkilön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa, kun kyseessä on lääketieteellinen altistus tai muu terveydenhuollon laitteella tehtävä tutkimus. LFA:na voi toimia sairaalafyysikko.

TOIMINNANHARJOITTAJAN PALVELUKSESSA VAI KONSULTTI

STA/LFA:n on oltava toiminnassa tiivisti mukana jos työntekijän tai väestön edustajan efektiivinen annos voi olla suuri. Muuten riittää, että STA/LFA:aa on käytettävissä, poikkeuksena hammasröntgentoiminta intraoraali- tai panoraamatomografiaröntgenlaitteilla, jossa käytettävä mikäli tarvitaan neuvoja.

Hammaslääkärit

Hammasröntgentoiminnassa on käytettävä röntgentoiminnassa on käytettävä apunaan säteilyturvallisuusasiantuntijaa ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa, kun suunalueen kuvantamista tehdään kartiokeila-, panoraamatomografia- ja kefalostaattilaitteilla sekä suun sisälle asetettavalle kuvailmaisimelle kuvattaessa.

STA VOI AUTTAA ESIMERKIKSI NÄISSÄ ASIOISSA

SÄTEILYN KÄYTÖN TURVALLISUUSLUPA

Säteilyn käyttöön on haettava turvallisuuslupaa. Säteilyn käyttöä on kaikenlainen säteilylähteisiin liittyvä toiminta kuten säteilylähteiden valmistus, kauppa, hallussapito, huolto, korjaus, maahantuonti ja maastavienti. Säteilylähteitä ovat röntgenlaitteet ja radioaktiiviset aineet tai niitä sisältävät laitteet.

SÄTEILYTOIMINNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajalla on oltava kirjallinen säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmässä esitetään säteilyturvallisuuden kannalta merkittävät tehtävät ja vastuunjako. Johtamisjärjestelmän sisältö ja laajuus vaihtelee sen mukaan, mitä säteilyaltistuksen ja säteilylähteiden luokkia sisältäviä toimintoja turvallisuusluvassa on.

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSARVIO

Turvallisuusarviossa esitetään toiminnasta aiheutuva työperäisen, väestön ja lääketieteellisen altistuksen suuruus sekä potentiaalisen altistuksen todennäköisyys ja suuruus. Arviossa esitetään toimet säteilyturvallisuuden varmistamiseksi, säteilysuojelun optimoimiseksi, tunnistettujen säteilyturvallisuuspoikkeamien ennaltaehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi sekä esitetään säteilytoimintoja koskevat luokitukset.

Eläinlääkärit

Myös eläinröntgentoiminnassa on käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

PALVELUKSESSASI

Säteilyturvallisuuden ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntija

Olen laaja-alaisen työkokemuksen omaava sairaalafyysikko, jolla on yli kymmenen vuoden työkokemus sairaalamaailmasta useilta eri lääketieteen fysiikan aloilta (Radiologia, Sädehoito, Isotooppilääketiede ja Kliininen neurofysiologia). Toimin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä sairaalafyysikkona ja tarjoan sivutoimisesti asiantuntijapalveluita terveydenhuollon yksityiselle sektorille erityisesti säteilyn käytön, laadunvalvonnan, optimoinnin sekä laitehankintojen suunnitteluun. Asiantuntijapalvelut täyttävät lain mukaisen lääketieteellisen fysiikan asiantuntijavelvoitteen. Tarjoan myös säteilysuojelun koulutusta, joka täyttää ST-ohje 1.7:n mukaisen täydennyskoulutusvelvoitteen.

Jos yrityksesi tarvitsee tarjoamiani palveluita, niin ota rohkeasti yhteyttä. Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeitanne parhaiten vastaava palvelupaketti. Tavoitteena on pitää asiakkaan säteilytoiminta korkealaatuisena kehittämällä osaamista ja ylläpitämällä hyvää säteilyturvallisuuskulttuuria.

Pasi Lepola
Sairaalafyysikko, Hollola
p. 045 633 3776
sairaalafyysikko@pasilepola.com

x Logo: ShieldPRO
Sivusto on suojattu ohjelmalla
ShieldPRO