Enter your keyword

Ei vielä lähetteenkirjoitusoikeutta sairaanhoitajille

Beautifully suited for all your web-based needs

Ei vielä lähetteenkirjoitusoikeutta sairaanhoitajille

Ei vielä lähetteenkirjoitusoikeutta sairaanhoitajille

Säteilylakiuudistus on etenemässä eduskuntaa, mutta 28.2 julkaistussa uudessa luonnoksessa kerrotaan valitettava uutinen odotettuun sairaanhoitajien rajattuun lähetteiden kirjoitusoikeuteen liittyen:

”Esityksen valmistelussa mukana olleet sairaanhoitajan ja suuhygienistin rajattua oikeutta kirjoittaa lähete röntgentutkimukseen koskevat säännökset on lausuntokierroksen jälkeen siirretty esityksestä sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä olevaan terveydenhuollon ammattihenkilölain osittaisuudistukseen.”

EU-direktiivi ei sido rajattua lähetteenkirjoitusoikeutta aikataulullisesti tähän kevääseen monen monen säteilylain uudistuksen tavoin, joten ymmärrettävää, että kiiressä se siirretään hamaan tulevaisuuteen. Nähtäväksi jääkin milloin terveydenhuollon ammattihenkilölain osittaisuudistus otetaan käsittelyyn ja saa lain voiman. Toivottavasti se on ainakin seuraavan hallituksen ohjelmassa.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.

x Logo: Shield
Sivusto on suojattu ohjelmalla
Shield