Enter your keyword

Korvaako keinoäly kohta lääkärit?

Beautifully suited for all your web-based needs

Korvaako keinoäly kohta lääkärit?

Korvaako keinoäly kohta lääkärit?

Viime aikoina olemme saaneet lukea mielenkiintoisia uutisia siitä, kuinka esimerkiksi keinoäly pystyy diagnosoimaan ihosyövän yhtä luotettavasti kuin ihotautilääkärit ja kuinka keinoäly tarkentaa keuhkosyövän diagnosointia. Lisäksi markkinatutkimusta tekevä Signify Research julkaisi raportin, jossa kerrotaan viisi syytä miksi radiologia tarvitsee keinoälyä.

Markkinatutkimusyhtiön ensimmäinen perustelu oli maailmanlaajuinen radiologipula. Suomi ei siis ole ainoa maa joka kärsii siitä kroonisesti. Toiseksi keinoäly voisi parantaa tuottavuutta, kun osa radiologin rutiinityöstä voitaisiin automatisoida. Esimerkiksi kuvamaterialiin voitaisiin tehdä automaattisesti merkintöjä ja verrata löydöksiä samankaltaisiin potilastapauksiin. Keinoäly tulee tulevaisuudessa parantamaan tarkkuutta, sillä keinoäly tulee avustamaan kuvien tulkinnassa bongaten esimerkiksi niistä tuumoreita. Keinoäly voi myös antaa automaattisesti toisen mielipiteen diagnoosista. Tämä nopeuttaa radiologin työtä ja vähentää inhimillisten virheiden määrää. Neljänneksi keinoäly voisi tutkia potilaan sairashistoriaa ja verrata sitä koko sairaalan potilastietoarkistoon. Tämä helpottaisi varmasti diagnoosin tekemistä ja vähentäisi virhediagnoosien määrää. Viimeinen perustelu oli, että keinoäly nopeuttaa potilaan diagnoosia ja hoidon aloittamista, tietokone ei väsy koskaan.

Kuulostaa ensiksi hurjalta, mutta kun ottaa huomioon, että tuoreen tutkimuksen mukaan jopa pulut pystyvät screenaamaan mammografiakuvia yhtä tarkasti kuin radiologit, niin tehtävä ei tunnukaan enää niin mahdottomalta. Jos kerran pulutkin ovat opetettavissa tulkitsemaan röntgenkuvia, niin miksi ei myös tietokone? Jos tietokoneet korvaavat radiologit tulevaisuudessa, niin kysymys kuuluukin kuka pyörittää tietokoneita? Kuka opettaa ja ylläpitää järjestelmää sekä huolehtii määräaikais- ja laatumittauksista. Luulen, että se homma kaatuu sairaalafyysikoiden tehtäväksi ja sille se mielestäni kuuluukin. Tulevaisuus näyttää siis hyvältä meidän fyysikoiden kannalta, töitä riittää varmasti. Nähtäväksi vain jää muuntokoulutetaanko työttömät lääkärit jatkossa sairaalafyysikoiksi vai pulufarmareiksi.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.

x Logo: Shield
Sivusto on suojattu ohjelmalla
Shield