Enter your keyword

Uusi Säteilylaki 2018

Beautifully suited for all your web-based needs

Uusi Säteilylaki 2018

Uusi Säteilylaki 2018

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on ollut käynnissä säteilylain kokonaisuudistus, jossa säteilylain ja sen nojalla annettujen säädösten kokonaisuudistus toteutetaan samanaikaisesti joulukuussa 2013 annetun uuden Euroopan neuvoston direktiivin 2013/59/Euratom täytäntöönpanon kanssa. Lakia on valmisteltu STM:n johtamassa ohjausryhmässä ja sen alle asetetuissa kahdeksassa alatyöryhmässä: 1) Säteilyn lääketieteellinen käyttö, 2) Henkilöön kohdistuva muu kuin säteilyn lääketieteellinen käyttö, 3) Luonnonsäteily, 4) Työntekijöiden ja väestön suojelu, 5) Viranomaisvalvonta ja hallinnolliset pakkokeinot, 6) Säteilysuojelukoulutus, 7) Säteilyvaaratilanteet ja 8) Ionisoimaton säteily. Aikataulu on lain kannalta tiukka, sillä direktiivin täytäntöönpanon määräpäivä on 6.2.2018. Asetuspaketti on nyt edenny lausuntovaiheeseen, jossa säteilynkäytön ammattilaset saavat kommentoida STM:n ehdotusta 16.1.2017 mennssä.

Olen itse lukenut lakiehdotuksen läpi ja antanut omat kommentti pyydetyllä lomakkeella. Lakia on suoraviivaistettu ja selvennetty nykyisestä, samalla Säteilyturvakeskuksen (Stuk) ST-ohjeiden rooli muuttuu vastaamaan paremmin nimeään eli sisältö muuttuu määräyksistä ohjeiksi. Nähtäväksi jää kuinka kattava asetuksista saadaan tässä yhteydessä vai joudutaanko ehdotusta täydentämään nykyisen kaltaisin Stukin määräyksin.

Terveydenhuollon toiminnan kannalta laissa on muutamia merkittäviä uudistuksia. Ensimmäinen silmiin pistävä asia oli se, että entinen säteilynkäytöstä vastaavan johtaja tehtävä poistuu ja se korvataan kolmella asiantuntijatasolla. Alimman tason asiantuntija säteilyturvallisuusvastaava tulee jatkossa löytyä jokaisen toiminnanharjoittajan palveluksesta, jokaisessa yksikössä täytyy siis olla paikanpäällä henkilö joka on nimellisesti vastuussa säteilynkäytössä. Säteilyturvallisuusvastaavan rinnalle täytyy nimetä säteilyturvallisuusasiantuntija ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntija, joiden asiantuntemusta täytyy konsultoida tarvittaessa. Esityksen mukaan tulevassa laissa velvoitetaan toiminnanharjoittajaa tekemään omasta toiminnastaan organisaatioselvityksen ohessa turvallisuusarvio, jossa on arvioitava potilaiden, henkilökunnan ja väestön lääketieteellisen altistuksen suuruus. Lisäksi selvityksessä on esitetättävä toimet säteilyturvallisuuden varmistamiseksi ja optimointiperiaatteen toteuttamiseksi sekä toimet tunnettujen poikkeamien ehkäisemiseksi ja kuvata niihin varautuminen. Näissä asioissa tarvitaankin varmasti edellä mainittujen asiantuntijoiden apua.

Nykyisten vastaavien johtajien pätevyys riittää säteilyturvallisuusvastaavan tehtävään, mutta uusien koulutus on vielä suunnittelun alla. Ainoa ammattiryhmä, jonka pätevyys tällä hetkellä riittää kaikkiin näihin kolmeen tehtävään on sairaalafyysikko. Mikäli toiminnan harjoittajan palveluksesta löytyy virallistettu sairaalafyysikko, voi hän toimia kaikissa kolmessa tehtävässä yhtä aikaa. Mahdollista on kuitenkin, että jokaiseen tehtävään nimetään eri henkilö. Säteilyturvallisuusvastaavan pätevyysvaatimuksia on hieman laskettu nykyisistä vastaavan johtajan vaatimuksista. Tulevaisuudessa myös röntgenhoitaja pystyy toimimaan pienen rötgenin säteilyturvallisuusvastaavana.

Toinen merkittävä uudistus on rajattu lähetteenkirjoitusoikeus. Uuden lain myötä tietyn lisäkoulutuksen saanut sairaanhoitaja tai suuhygienisti voi tehdä lähetteitä rötgenkuviin, sairaanhoitaja natiivirötgenkuvaukseen ja suuhygienisti intraoraalikuvaukseen. Hoitaja saa tehdä lähetteen kuvaukseen lääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaisesti ja akuutissa yksikössä tietyissä tilanteissa myös suoraan. Asetuksissa tullaan määrittämään todennäköisesti tarkkaan ne indikaatiot, joiden perusteella hoitaja saa lähetteen tehdä. Toiminnanharjoittajan vastuulle jää vielä päätäntävalta siitä mitä asetusten antamista lähetteenkirjoitusoikeuksistaan se ottaa käyttöön.

Mielenkiintoista nähdä miten lakiuudistus otetaan kentällä vastaan ja kuinka suuria muutoksia siihen ollaan vielä tässä lausuntovaiheessa valmiita tekemään. Aikaa direktiivin täytäntöönpanon määräaikaan on jäljellä todella vähän.

Seuraan aktiivisesti lakiuudistuksen etenemistä ja tarjoan apuani uuden lain vaatimusten toimeenpanossa. Jos siis uudistus herättää kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä.

EDIT 19.3.2018:

Säteilylakiuudistus on etenemässä eduskuntaa, mutta 28.2 julkaistussa uudessa luonnoksessa kerrotaan valitettava uutinen odotettuun sairaanhoitajien rajattuun lähetteiden kirjoitusoikeuteen liittyen:

”Esityksen valmistelussa mukana olleet sairaanhoitajan ja suuhygienistin rajattua oikeutta kirjoittaa lähete röntgentutkimukseen koskevat säännökset on lausuntokierroksen jälkeen siirretty esityksestä sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä olevaan terveydenhuollon ammattihenkilölain osittaisuudistukseen.”

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.

x Logo: Shield
Sivusto on suojattu ohjelmalla
Shield